Kategorije
Danas Novinski i web članci

Pančevo se brani na Tesli

Izgradnja naselja Tesla počela je 1963. godine na prostoru koji je do tada bio pod vinogradima. Poslednja zgrada na Tesli izgrađena je 1985. godine.