Kategorije
Nova S Novinski i web članci

Zaustaviti sve gradske projekte i javne rasprave

Na današnjem razgovoru u organizaciji odborničke grupe Srce grada i platforme Združene inicijative i pokreti još jednom je pokrenuto pitanje obustave svih javnih rasprava i gradskih projekata do trenutka kada se za to stvore uslovi, odnosno do okončanja pandemije.